Pārdošanas un komunikācijas apmācību rīkošana uzņēmumiem un privātpersonām.
Info un kontakti